Hoppa till innehåll

Fjärrundervisning ersätter klassrumsledd undervisning tills vidare

Fjärrundervisning ersätter klassrumsledd undervisning

Fjärrundervisning

Med anledning av Coronasituationen sker den klassrumsledda undervisningen tills vidare med hjälp av fjärrundervisning. Med fjärrundervisning menas att du har lektion med läraren i ett ”digitalt klassrum” på en mobil eller dator.

Du behöver ha tillgång till en mobiltelefon och vara tillgänglig on line för digitala lektioner (fjärrundervisning) under studietiden för din kurs.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär självständiga studier med ett fåtal schemalagda träffar med lärare. Distansundervisning kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel.

Mer om studieformer

Specifik information om vad som gäller för olika kurser hittar du under  fliken "hitta kurser".

Vissa studieformer har begränsade platser och du kan behöva stå i kö innan du får börja. Om du vill börja studera så fort som möjligt är det bra att göra både andrahands- och tredjehandsval i din ansökan.