Hoppa till innehåll

Nytt sista datum för slutbetyg från vuxenutbildningen

Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2025-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen. Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG-IG. Även nya betyg (A-F) kan ingå i ett slutbetyg.
Kontakta studievägledare för information och slutbetygsplanering.